Giá vé

Giá vé tàu Huế - Hà Nội

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

MÁC TÀU SE20 - GIỜ ĐI (21H33) - GIỜ ĐẾN (12H33 (+1))

Đơn vị tính: 1000 đồng

NGÀY TÀU CHẠY GHI CHÚ NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA
TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3
01/4 - 02/4 PL4 800 750 710 665 550 490 375
03/4 - 04/4 PL2 705 665 630 590 490 450 345
05/4 - 07/4 PL4 800 750 710 665 550 490 375
08/4 - 09/4 PL5 885 830 785 740 610 505 390
10/4 - 26/4 PL2: T23456 705 665 630 590 490 450 345
PL4:T7CN 800 750 710 665 550 490 375
27/4 - 30/4 PL4 800 750 710 665 550 490 375
01/5 - 02/5 PL5 885 830 785 740 610 505 390
03/5 - 18/5 PL2: T23456 705 665 630 590 490 450 345
PL4:T7CN 800 750 710 665 550 490 375
19/5 - 15/8 PL6 840 790 750 700 580 480 370
16/8 - 30/8 PL2: T23456 705 665 630 590 490 450 345
PL4:T7CN 800 750 710 665 550 490 375
31/8 - 02/9 PL4 800 750 710 665 550 490 375
03/9 - 04/9 PL5 885 830 785 740 610 505 390
05/9 - 28/12 PL2: T23456 705 665 630 590 490 450 345
PL4:T7CN 800 750 710 665 550 490 375

Áp dụng từ ngày 01/6 - 13/8/2017

Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA
TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3
SE2 T234 15:31 4:50(+1) 989 928 880 821 677 527 364
SE2 T56 1017 954 904 844 696 531 367
SE2 T7CN 982 922 874 816 673 513 354
SE6 T234 5:39 19:58 835 784 742 681 579 483 344
SE6 T56 891 838 793 728 617 506 361
SE6 T7CN 891 838 793 728 617 506 361
TN2 12:14 3:30(+1) 620 583 549 507 416 378 298
TN4     733 689 649 599 492 447 353
SE4 T234 16:47 5:30(+1) 1030 968 917 856 706 549 379
SE4 T56 1101 1034 979 915 754 575 397
SE4 T7CN 1101 1034 979 915 754 575 397
SE8 T234 1:36 15:33 885 831 788 722 613 502 358
SE8 T56 926 870 824 755 641 525 375
SE8 T7CN 921 866 820 753 638 533 380

Áp dụng từ ngày 01/4-26/4/2017, 03/5-31/5/2017, 14/8-30/8/2017, 05/9-27/12/2017

Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA
TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3
SE4 16:47 5:30(+1) 831 780 739 690 586 434 331
SE8 1:36 15:33 671 631 637 595 488 428 321

Siêu thị vé tàu TSC

Bán vé tàu khách thống nhất, tàu liên vận quốc tế, tàu địa phương các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Vinh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang...

Phục vụ khách đặt chỗ trước nhiều ngày, in và giao vé tận nhà cho khách du lịch theo đoàn và khách lẻ.

Siêu thị vé tàu, vé tàu khách thống nhất, vé tàu Lào Cai, vé tàu Vinh, vè tàu Đồng Hới, vé tàu Đà nẵng, vé tàu Nha trang, vé tàu Nam Ninh, vé tàu Bắc Kinh.
Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Thương mại TSC, 103/A1 Lạc Chính,Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.37162868, Fax: 04.37162863; Email: info@sieuthivetau.com

Search