Giá vé

Giá vé tàu Vinh - Hà Nội

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

MÁC TÀU NA2 - GIỜ ĐI (21H20) - GIỜ ĐẾN (03H54 (+1))

Đơn vị tính: 1000 đồng

NGÀY TÀU CHẠY GHI CHÚ NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA
TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3
01/4 - 04/4 PL1: T234567 355 335 315 295 245 215 165
PL2: CN 375 350 315 295 245 225 175
05/4 - 07/4 PL2 375 350 315 295 245 225 175
08/4 - 09/4 PL6 425 400 380 355 305 260 240
10/4 - 27/4 PL1: T234567 355 335 315 295 245 215 165
PL2: CN 375 350 315 295 245 225 175
28/4 - 30/4 PL2 375 350 315 295 245 225 175
01/5 - 02/5 PL6 425 400 380 355 305 260 240
03/5 - 18/5 PL1: T234567 355 335 315 295 245 215 165
PL2: CN 375 350 315 295 245 225 175
19/5 - 15/8 PL7 405 380 360 340 290 250 230
16/8 - 31/8 PL1: T234567 355 335 315 295 245 215 165
PL2: CN 375 350 315 295 245 225 175
01/9 - 02/9 PL2 375 350 315 295 245 225 175
03/9 - 04/9 PL7 405 380 360 340 290 250 230
05/9 - 28/12 PL1: T234567 355 335 315 295 245 215 165
PL2: CN 375 350 315 295 245 225 175

Trong đó:

  • TÀU NA1/2 GIÁ CẢ NĂM
  • TÀU NA3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 THEO PL2+6+7
  • TÀU TH1/2 THEO PL6+7

MÁC TÀU SE20 - GIỜ ĐI (05H53) - GIỜ ĐẾN (12H33)

Đơn vị tính: 1000 đồng

NGÀY TÀU CHẠY GHI CHÚ NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA
TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3
01/4 - 02/4 PL4 300 285 270 250 210 195 150
03/4 - 04/4 PL2 280 260 250 230 195 175 135
05/4 - 07/4 PL4 300 285 270 250 210 195 150
08/4 - 09/4 PL5 360 340 320 300 250 220 170
10/4 - 26/4 PL2: T23456 280 260 250 230 195 175 135
PL4:T7CN 300 285 270 250 210 195 150
27/4 - 30/4 PL4 300 285 270 250 210 195 150
01/5 - 02/5 PL5 360 340 320 300 250 220 170
03/5 - 18/5 PL2: T23456 280 260 250 230 195 175 135
PL4:T7CN 300 285 270 250 210 195 150
19/5 - 15/8 PL6 345 325 305 285 240 210 165
16/8 - 30/8 PL2: T23456 280 260 250 230 195 175 135
PL4:T7CN 300 285 270 250 210 195 150
31/8 - 02/9 PL4 300 285 270 250 210 195 150
03/9 - 04/9 PL5 360 340 320 300 250 220 170
05/9 - 28/12 PL2: T23456 280 260 250 230 195 175 135
PL4:T7CN 300 285 270 250 210 195 150

Áp dụng từ ngày 01/6 - 13/8/2017

Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA
TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3
SE2 T234 22:51 04:50(+1) 449 422 400 373 307 259 179
SE2 T56 449 422 400 373 307 259 179
SE2 T7CN 497 467 443 413 341 281 194
SE6 T234 13:27 19:58 398 374 354 325 276 242 173
SE6 T56 414 389 368 338 287 252 179
SE6 T7CN 389 366 346 318 269 236 169
TN2 20:33 3:30(+1) 310 291 274 253 208 183 145
TN4     310 291 274 253 208 183 145
SE4 T234 23:53 5:30(+1) 449 422 400 373 307 259 179
SE4 T56 497 467 443 413 341 281 194
SE4 T7CN 497 467 443 413 341 281 194
SE8 T234 9:26 15:33 389 366 346 318 269 236 169
SE8 T56 405 380 360 330 280 246 175
SE8 T7CN 405 380 360 330 280 246 175

Áp dụng từ ngày 01/4-26/4/2017 , 03/5-31/5/2017, 14/8-30/8/2017, 05/9-27/12/2017

Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA
TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3
SE4 23:53 5:30(+1) 374 352 334 311 264 212 161
SE8 9:26 15:33 328 308 311 290 238 209 156

Giá vé trên không bao gồm phí dịch vụ

Siêu thị vé tàu TSC

Bán vé tàu khách thống nhất, tàu liên vận quốc tế, tàu địa phương các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Vinh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang...

Phục vụ khách đặt chỗ trước nhiều ngày, in và giao vé tận nhà cho khách du lịch theo đoàn và khách lẻ.

Siêu thị vé tàu, vé tàu khách thống nhất, vé tàu Lào Cai, vé tàu Vinh, vè tàu Đồng Hới, vé tàu Đà nẵng, vé tàu Nha trang, vé tàu Nam Ninh, vé tàu Bắc Kinh.
Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Thương mại TSC, 103/A1 Lạc Chính,Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.37162868, Fax: 04.37162863; Email: info@sieuthivetau.com

Search