Bảng giờ tàu

các tuyến địa phương: Lào Cai, Vinh, Đồng Hới, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Diêu Trì, tàu khách thống nhất và tàu liên vận quốc tế Nam Ninh, Bắc Kinh

BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN HÀ NỘI - VINH

Ga đi Ga đến Mác tàu
SE1 SE3 SE5 SE7 SE19 NA1 NA3 TN1
Hà Nội  19:30  22:00  09:00  06:00  20:10  22:30  23:00  13:10
Vinh  01:34  03:25  15:04  12:01  02:18  05:35  06:22  19:38

 Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2017 đến 31/12/2017

BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN HÀ NỘI - ĐỒNG HỚI

Ga đi
Ga đến
Mác tàu
SE1 SE3 SE5 SE7 SE19 TN1
Hà Nội  19:30  22:00  09:00  06:00  20:00  13:10
Đồng Hới  05:35  07:25  19:22  16:21  06:24  00:19

 Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2017 đến 31/12/2017

BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN HÀ NỘI - HUẾ

Ga đi
Ga đến
Mác tàu
SE1 SE3 SE5 SE7 SE19 SE17 TN1
Hà Nội  19:30  22:00  09:00  06:00  20:10  20:40  13:10
Huế  08:48  10:27  22:42  19:47  09:42  11:17  03:39

Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2017 đến 05/09/2017

BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN HÀ NỘI - ĐÀ NẴNG

Ga đi
Ga đến
Mác tàu
SE1 SE3 SE5 SE7 SE19 TN1
Hà Nội  19:30  22:00  09:00  06:00  20:00  13:10
Đà Nẵng  05:35  07:25  19:22  16:21  06:24  00:19

 Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2017 đến 31/12/2017

BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN HÀ NỘI - LÀO CAI

Ga đi
Ga đến
Mác tàu
SE1 SE3 SE5 SE7 SE19 SE17 TN1
Hà Nội  19:30  22:00  09:00  06:00  20:10  20:40  13:10
Lào Cai  08:48  10:27  22:42  19:47  09:42  11:17  03:39

Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2017 đến 05/09/2017

BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN HÀ NỘI - NHA TRANG

Ga đi
Ga đến
Mác tàu
SE1 SE3 SE5 SE7 TN1
Hà Nội          
Nha Trang          

 

BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN HÀ NỘI - SÀI GÒN

Ga đi
Ga đến
Mác tàu
SE1 SE3 SE5 SE7 TN1
Hà Nội          
Sài Gòn          

 

BẢNG GIỜ TÀU GIA LÂM - NAM NINH - GIA LÂM

Mác tàu Ga đi Giờ đi
Ga đến Giờ đến
MR1 Gia lâm 21:40 Nam Ninh 10:25
MR2 Nam Ninh 18:20 Gia Lâm 04:45

 

BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN VINH - HÀ NỘI

Ga đi Ga đến Mác tàu
SE2 SE4 SE6 SE8 SE20 NA2 NA4 TN2
Vinh  22:44  23:46  13:20  09:19  05:46  21:20  19:45  20:21
Hà Nội  04:50  05:30  19:58  15:33  12:33  03:54  03:00  03:30

 Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2017 đến 31/12/2017

BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN ĐỒNG HỚI - HÀ NỘI

Ga đi
Ga đến
Mác tàu
SE2 SE4 SE6 SE8 SE20 TN2
Hà Nội  18:30  19:37  19:01  04:35  00:34  15:15
Đồng Hới  04:50  05:30  19:58  15:33  12:33  03:30

 Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2017 đến 31/12/2017

BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN HUẾ - HÀ NỘI

Ga đi
Ga đến
Mác tàu
SE2 SE4 SE6 SE8 SE20 SE17 TN2
Huế  19:30  22:00  09:00  06:00  20:10  20:40  13:10
Hà Nội  08:48  10:27  22:42  19:47  09:42  11:17  03:39

Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2017 đến 05/09/2017

BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN ĐÀ NẴNG - HÀ NỘI

Ga đi
Ga đến
Mác tàu
SE2 SE4 SE6 SE8 SE20 TN2
Đà Nẵng  18:30  19:37  19:01  04:35  00:34  15:15
Hà Nội  04:50  05:30  19:58  15:33  12:33  03:30

 Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2017 đến 31/12/2017

BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN LÀO CAI - HÀ NỘI

Ga đi
Ga đến
Mác tàu
SE2 SE4 SE6 SE8 SE20 SE17 TN2
Lào Cai  19:30  22:00  09:00  06:00  20:10  20:40  13:10
Hà Nội  08:48  10:27  22:42  19:47  09:42  11:17  03:39

Thực hiện từ 0h00 ngày 21/05/2017 đến 05/09/2017

BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN NHA TRANG - HÀ NỘI

Ga đi
Ga đến
Mác tàu
SE2 SE4 SE6 SE8 TN2
Nha Trang          
Hà Nội          

 

BẢNG GIỜ TÀU TUYẾN SÀI GÒN - HÀ NỘI

Ga đi
Ga đến
Mác tàu
SE2 SE4 SE6 SE8 TN2
Sài Gòn          
Hà Nội          

 

BẢNG GIỜ TÀU HÀ NỘI - BẮC KINH - HÀ NỘI

Mác tàu Ga đi Giờ đi
Ga đến Giờ đến
M1 Hà Nội 18:30 Bắc Kinh 12:08
M2 Bắc Kinh 15:45 Hà Nội 08:10

 

Để đảm bảo chắc chắn có vé lên tàu

Hãy gọi đến Siêu thị vé tàu TSC ngay

Siêu thị vé tàu TSC

Bán vé tàu khách thống nhất, tàu liên vận quốc tế, tàu địa phương các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Vinh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang...

Phục vụ khách đặt chỗ trước nhiều ngày, in và giao vé tận nhà cho khách du lịch theo đoàn và khách lẻ.

Siêu thị vé tàu, vé tàu khách thống nhất, vé tàu Lào Cai, vé tàu Vinh, vè tàu Đồng Hới, vé tàu Đà nẵng, vé tàu Nha trang, vé tàu Nam Ninh, vé tàu Bắc Kinh.
Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Thương mại TSC, 103/A1 Lạc Chính,Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.37162868, Fax: 04.37162863; Email: info@sieuthivetau.com

Search