Giá vé tàu Hà Nội - Đà Nẵng

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

MÁC TÀU SE19 - GIỜ ĐI (20H10) - GIỜ ĐẾN (12H20 (+1))

Đơn vị tính: 1000 đồng

NGÀY TÀU CHẠY GHI CHÚ NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA
TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3
01/4 - 04/4 PL1 770 725 685 645 535 485 370
05/4 - 06/4 PL5 985 925 875 820 680 580 450
07/4 - 09/4 PL3 810 760 720 675 560 505 390
10/4 - 26/4 PL1: T2347CN 770 725 685 645 535 485 370
PL3:T56 810 760 720 675 560 505 390
27/4 - 28/4 PL5 985 925 875 820 680 580 450
29/4 - 02/5 PL3 810 760 720 675 560 505 390
03/5 - 18/5 PL1: T2347CN 770 725 685 645 535 485 370
PL3:T56 810 760 720 675 560 505 390
19/5 - 15/8 PL5 985 925 875 820 680 580 450
16/8 - 30/8 PL1: T2347CN 770 725 685 645 535 485 370
PL3:T56 810 760 720 675 560 505 390
31/8 - 01/9 PL5 985 925 875 820 680 580 450
02/9 - 04/9 PL3 810 760 720 675 560 505 390
05/9 - 28/12 PL1: T2347CN 770 725 685 645 535 485 370
PL3:T56 810 760 720 675 560 505 390

Áp dụng từ ngày 01/6 - 13/8/2017

Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA
TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3
SE1 T234 19:30 11:26(+1) 1036 973 922 860 710 585 404
SE1 T56 1103 1036 982 917 756 636 439
SE1 T7CN 1064 1000 947 884 729 595 411
SE5 T234 9:00 1:28(+1) 877 824 781 717 608 533 380
SE5 T56 936 879 833 764 648 569 405
SE5 T7CN 936 879 833 764 648 569 405
TN1 13:10 6:55(+1) 698 656 618 571 468 435 343
TN3     793 746 702 649 532 494 390
SE3 T234 22:00 13:00(+1) 1099 1033 978 913 752 621 429
SE3 T56 1148 1078 1020 954 786 662 457
SE3 T7CN 1148 1078 1020 954 786 662 457
SE7 T234 6:00 22:25 950 893 846 776 658 577 412
SE7 T56 1009 948 898 824 699 613 437
SE7 T7CN 1009 948 898 824 699 613 437

 Áp dụng từ ngày 01/4-26/4/2017, 03/5-31/5/2017, 14/8-30/8/2017, 05/9-27/12/2017

MÁC TÀU GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA
TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3
SE3 22:00 13:00(+1) 865 812 770 718 609 499 380
SE7 6:00 22:25 772 725 732 684 561 492 369

Bảng giá trên không bào gồm phí dịch vụ

Siêu thị vé tàu TSC

Bán vé tàu khách thống nhất, tàu liên vận quốc tế, tàu địa phương các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Vinh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang...

Phục vụ khách đặt chỗ trước nhiều ngày, in và giao vé tận nhà cho khách du lịch theo đoàn và khách lẻ.

Siêu thị vé tàu, vé tàu khách thống nhất, vé tàu Lào Cai, vé tàu Vinh, vè tàu Đồng Hới, vé tàu Đà nẵng, vé tàu Nha trang, vé tàu Nam Ninh, vé tàu Bắc Kinh.
Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Thương mại TSC, 103/A1 Lạc Chính,Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.37162868, Fax: 04.37162863; Email: info@sieuthivetau.com

Search