Giá vé tàu Hà Nội - Đồng Hới

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

MÁC TÀU SE19 - GIỜ ĐI (20H10) - GIỜ ĐẾN (06H24 (+1))

Đơn vị tính: 1000 đồng

NGÀY TÀU CHẠY GHI CHÚ NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA
TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3
01/4 - 04/4 PL1 560 525 495 465 385 355 275
05/4 - 06/4 PL5 655 615 580 545 455 385 295
07/4 - 09/4 PL3 585 550 525 490 405 375 285
10/4 - 26/4 PL1: T2347CN 560 525 495 465 385 355 275
PL3:T56 585 550 525 490 405 375 285
27/4 - 28/4 PL5 655 615 580 545 455 385 295
29/4 - 02/5 PL3 585 550 525 490 405 375 285
03/5 - 18/5 PL1: T2347CN 560 525 495 465 385 355 275
PL3:T56 585 550 525 490 405 375 285
19/5 - 15/8 PL5 655 615 580 545 455 385 295
16/8 - 30/8 PL1: T2347CN 560 525 495 465 385 355 275
PL3:T56 585 550 525 490 405 375 285
31/8 - 01/9 PL5 655 615 580 545 455 385 295
02/9 - 04/9 PL3 585 550 525 490 405 375 285
05/9 - 28/12 PL1: T2347CN 560 525 495 465 385 355 275
PL3:T56 585 550 525 490 405 375 285

Áp dụng từ ngày 01/6 - 13/8/2017

Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA
TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3
SE1 T234 19:30 5:35(+1) 703 661 626 585 482 390 269
SE1 T56 743 698 661 618 509 420 290
SE1 T7CN 718 674 639 597 491 400 276
SE5 T234 9:00 19:22 658 618 586 538 456 381 272
SE5 T56 697 655 621 569 483 396 282
SE5 T7CN 697 655 621 569 483 396 282
TN1 13:10 00:19(+1) 437 410 386 357 293 287 226
TN3     437 410 386 357 293 287 226
SE3 T234 22:00 7:25(+1) 739 695 659 615 507 410 283
SE3 T56 772 726 688 642 530 437 301
SE3 T7CN 754 709 671 627 517 420 290
SE7 T234 6:00 16:21 650 610 578 530 450 387 276
SE7 T56 681 640 606 556 472 402 286
SE7 T7CN 697 655 621 569 483 396 282

Áp dụng từ 01/4-26/4/2017, 03/5-31/5/2017, 14/8-30/8/2017, 05/9-27/12/2017

Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA
TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3
SE3 22:00 7:25(+1) 582 547 518 484 410 329 251
SE7 6:00 16:21 536 504 509 475 390 342 256

Giá trên không bao gồm phí dịch vụ

Siêu thị vé tàu TSC

Bán vé tàu khách thống nhất, tàu liên vận quốc tế, tàu địa phương các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Vinh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang...

Phục vụ khách đặt chỗ trước nhiều ngày, in và giao vé tận nhà cho khách du lịch theo đoàn và khách lẻ.

Siêu thị vé tàu, vé tàu khách thống nhất, vé tàu Lào Cai, vé tàu Vinh, vè tàu Đồng Hới, vé tàu Đà nẵng, vé tàu Nha trang, vé tàu Nam Ninh, vé tàu Bắc Kinh.
Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Thương mại TSC, 103/A1 Lạc Chính,Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.37162868, Fax: 04.37162863; Email: info@sieuthivetau.com

Search