Giá vé tuyến Hà Nội - Huế

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

MÁC TÀU SE19 - GIỜ ĐI (20H10) - GIỜ ĐẾN (09H42 (+1))

Đơn vị tính: 1000 đồng

NGÀY TÀU CHẠY GHI CHÚ NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA
TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3
01/4 - 04/4 PL1 760 710 675 630 525 465 355
05/4 - 06/4 PL5 885 830 785 740 610 505 390
07/4 - 09/4 PL3 800 750 710 665 550 490 375
10/4 - 26/4 PL1: T2347CN 760 710 675 630 525 465 355
PL3:T56 800 750 710 665 550 490 375
27/4 - 28/4 PL5 885 830 785 740 610 505 390
29/4 - 02/5 PL3 800 750 710 665 550 490 375
03/5 - 18/5 PL1: T2347CN 760 710 675 630 525 465 355
PL3:T56 800 750 710 665 550 490 375
19/5 - 15/8 PL5 885 830 785 740 610 505 390
16/8 - 30/8 PL1: T2347CN 760 710 675 630 525 465 355
PL3:T56 800 750 710 665 550 490 375
31/8 - 01/9 PL5 885 830 785 740 610 505 390
02/9 - 04/9 PL3 800 750 710 665 550 490 375
05/9 - 28/12 PL1: T2347CN 760 710 675 630 525 465 355
PL3:T56 800 750 710 665 550 490 375

Áp dụng từ ngày 01/6 - 13/8/2017

Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA
TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3
SE1 T234 19:30 8:48(+1) 989 928 880 821 677 527 364
SE1 T56 1058 994 942 880 725 553 382
SE1 T7CN 1017 954 904 844 696 531 367
SE5 T234 9:00 22:42 868 816 773 709 602 502 358
SE5 T56 926 870 824 755 641 525 375
SE5 T7CN 918 863 817 750 637 522 372
TN1 13:10 3:39(+1) 620 583 549 507 416 378 298
TN3     733 689 649 599 492 447 353
SE3 T234 22:00 10:27(+1) 1030 968 917 856 706 549 379
SE3 T56 1101 1034 979 915 754 575 397
SE3 T7CN 1101 1034 979 915 754 575 397
SE7 T234 6:00 19:47 885 831 788 722 613 502 358
SE7 T56 921 866 820 753 638 533 380
SE7 T7CN 926 870 824 755 641 525 375

Áp dụng từ ngày 01/4-26/4/2017 , 03/5-31/5/2017, 14/8-30/8/2017, 05/9-27/12/2017

Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA
TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3
SE3 22:00 10:27(+1) 831 780 739 690 586 434 331
SE7 6:00 19:47 671 631 637 595 488 428 321

Bảng giá trên không bao gồm phí dịch vụ

Siêu thị vé tàu TSC

Bán vé tàu khách thống nhất, tàu liên vận quốc tế, tàu địa phương các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Vinh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang...

Phục vụ khách đặt chỗ trước nhiều ngày, in và giao vé tận nhà cho khách du lịch theo đoàn và khách lẻ.

Siêu thị vé tàu, vé tàu khách thống nhất, vé tàu Lào Cai, vé tàu Vinh, vè tàu Đồng Hới, vé tàu Đà nẵng, vé tàu Nha trang, vé tàu Nam Ninh, vé tàu Bắc Kinh.
Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Thương mại TSC, 103/A1 Lạc Chính,Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.37162868, Fax: 04.37162863; Email: info@sieuthivetau.com

Search