Giá vé tàu Hà Nội - Vinh

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

MÁC TÀU NA1 - GIỜ ĐI (22H30) - GIỜ ĐẾN (05H25 (+1))

Đơn vị tính: 1000 đồng

NGÀY TÀU CHẠY GHI CHÚ NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA
TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3
01/4 - 04/4 PL1 355 335 315 295 245 215 165
05/4 - 06/4 PL6 425 400 380 355 305 260 240
07/4 - 09/4 PL2 375 350 315 295 245 225 175
10/4 - 27/4 PL1: T23457CN 355 335 315 295 245 215 165
PL2:T6 375 350 315 295 245 225 175
28/4 - 29/4 PL6 425 400 380 355 305 260 240
30/4 - 02/5 PL2 375 350 315 295 245 225 175
03/5 - 18/5 PL1: T23457CN 355 335 315 295 245 215 165
PL2:T6 375 350 315 295 245 225 175
19/5 - 15/8 PL7 405 380 360 340 290 250 230
16/8 - 31/8 PL1: T23457CN 355 335 315 295 245 215 165
PL2:T6 375 350 315 295 245 225 175
01/9 - 02/9 PL7 405 380 360 340 290 250 230
03/9 - 04/9 PL2 375 350 315 295 245 225 175
05/9 - 28/12 PL1: T23457CN 355 335 315 295 245 215 165
PL2:T6 375 350 315 295 245 225 175

Trong đó:

  • TÀU NA1/2 GIÁ CẢ NĂM
  • TÀU NA3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 THEO PL2+6+7
  • TÀU TH1/2 THEO PL6+7

MÁC TÀU SE19 - GIỜ ĐI (20H10) - GIỜ ĐẾN (02H18 (+1))

Đơn vị tính: 1000 đồng

NGÀY TÀU CHẠY GHI CHÚ NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA
TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3
01/4 - 04/4 PL1 340 315 300 280 235 215 165
05/4 - 06/4 PL5 360 340 320 300 250 220 170
07/4 - 09/4 PL3 355 335 315 295 245 225 175
10/4 - 26/4 PL1: T2347CN 340 315 300 280 235 215 165
PL3:T56 355 335 315 295 245 225 175
27/4 - 28/4 PL5 360 340 320 300 250 220 170
29/4 - 02/5 PL3 355 335 315 295 245 225 175
03/5 - 18/5 PL1: T2347CN 340 315 300 280 235 215 165
PL3:T56 355 335 315 295 245 225 175
19/5 - 15/8 PL5 360 340 320 300 250 220 170
16/8 - 30/8 PL1: T2347CN 340 315 300 280 235 215 165
PL3:T56 355 335 315 295 245 225 175
31/8 - 01/9 PL5 360 340 320 300 250 220 170
02/9 - 04/9 PL3 355 335 315 295 245 225 175
05/9 - 28/12 PL1: T2347CN 340 315 300 280 235 215 165
PL3:T56 355 335 315 295 245 225 175

Áp dụng từ ngày 01/6 - 13/8/2017

Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA
TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3
SE1 T234 19:30 01:34(+1) 412 387 367 342 282 238 164
SE1 T56 402 377 357 334 275 227 157
SE1 T7CN 431 404 383 358 295 248 172
SE5 T234 9:00 15:04 404 379 359 330 279 238 170
SE5 T56 389 366 346 318 269 236 169
SE5 T7CN 389 366 346 318 269 236 169
TN1 13:10 19:38 359 338 318 294 241 212 168
TN3     359 338 318 294 241 212 168
SE3 T234 22:00 3:25(+1) 449 422 400 373 307 259 179
SE3 T56 497 467 443 413 341 281 194
SE3 T7CN 497 467 443 413 341 281 194
SE7 T234 6:00 12:01 389 366 346 318 269 236 169
SE7 T56 405 380 360 330 280 246 175
SE7 T7CN 405 380 360 330 280 246 175

Áp dụng từ ngày 01/4-26/4/2017, 03/5-31/5/2017, 14/8-30/8/2017, 05/9-27/12/2017

Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA
TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3
SE3 22:00 3:25(+1) 374 352 334 311 264 212 161
SE7 6:00 12:01 328 308 311 290 238 209 156

Đơn giá trên không bao gồm phí dịch vụ

Siêu thị vé tàu TSC

Bán vé tàu khách thống nhất, tàu liên vận quốc tế, tàu địa phương các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Vinh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang...

Phục vụ khách đặt chỗ trước nhiều ngày, in và giao vé tận nhà cho khách du lịch theo đoàn và khách lẻ.

Siêu thị vé tàu, vé tàu khách thống nhất, vé tàu Lào Cai, vé tàu Vinh, vè tàu Đồng Hới, vé tàu Đà nẵng, vé tàu Nha trang, vé tàu Nam Ninh, vé tàu Bắc Kinh.
Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Thương mại TSC, 103/A1 Lạc Chính,Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.37162868, Fax: 04.37162863; Email: info@sieuthivetau.com

Search