Giá vé HN - Huế - Đà Nẵng


Giá vé tuyến Hà Nội - Huế - Đà Nẵng In Email

CHÚ Ý:

 • Mác tàu SE19 xuất phát từ Hà Nội.

 • Mác tàu SE20 xuất phát từ Đà Nẵng.

 • Giá vé được áp dụng theo từng giai đoạn.


 

I.GIÁ VÉ TUYẾN HÀ NỘI - HUẾ - ĐÀ NẴNG

TÀU SE19

 

Thực hiện từ 0h ngày 01/08/2013 đến 29/08/2013.

Thực hiện từ 0h ngày 4/9/2013 trở đi.


 • Giá chưa bao gồm phí dịch vụ giao vé theo yêu cầu.

 • Phí dịch vụ giao vé tận nhà có cự ly ≤ dịch vụ là 30.000 đồng/vé.

 • Phí dịch vụ giao vé tận nhà có cứ ly 5km-10km là 50.000 đồng/vé.

 • Phí dịch vụ giao vé tận nhà trên 10km hoặc các tỉnh ngoài HN giá theo thoả thuận.

 • Riêng khoang 4 TSC đã bao gồm phí dịch vụ.

   

  Đơn vị tính :1000 đồng

  TÊN GA NẰM MỀM ĐIỀU HOÀ KHOANG 4 TSC NGỒI CỨNG NGỒI CỨNG ĐIỀU HOÀ NGỒI MỀM NGỒI MỀM ĐIỀU HOÀ NẰM CỨNG KHOANG 6 ĐIỀU HOÀ NẰM MỀM KHOANG 4 ĐIỀU HOÀ
  TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3 TẦNG 1 TẦNG 2
  HÀ NỘI
  PHỦ LÝ
  29 34 29 39 59 54 44 59 59
  NAM ĐỊNH 44 49 44 64 89 84 69 94 89
  NINH BÌNH 59 69 59 84 119 109 94 124 119
  BỈM SƠN 69 84 74 104 149 134 114 149 149
  THANH HÓA 89 104 94 129 184 164 144 189 184
  VINH 159 189 169 234 344 309 269 354 344
  YÊN TRUNG 179 209 189 264 374 339 294 384 374
  HƯƠNG PHỐ 204 239 214 299 429 384 334 439 424
  ĐỒNG LÊ 229 269 244 334 479 434 374 494 479
  ĐỒNG HỚI 274 319 289 404 574 519 449 589 574
  ĐÔNG HÀ 319 374 339 469 669 599 524 684 644
  HUẾ 980 344 499 364 504 784 704 614 804 779
  ĐÀ NẴNG 1080 394 459 419 579 864 774 614 884 854

   

   

  II.GIÁ VÉ TUYẾN ĐÀ NẴNG - HUẾ - HÀ NỘI

  TÀU SE20

   

  Thực hiện từ 0h ngày 01/08/2013 đến 29/08/2013.

  Thực hiện từ 0h ngày 4/9/2013 trở đi.


   

 • Giá chưa bao gồm phí dịch vụ giao vé theo yêu cầu.

 • Phí dịch vụ giao vé tận nhà có cự ly ≤ dịch vụ là 30.000 đồng/vé.

 • Phí dịch vụ giao vé tận nhà có cứ ly 5km-10km là 50.000 đồng/vé.

 • Phí dịch vụ giao vé tận nhà trên 10km hoặc các tỉnh ngoài HN giá theo thoả thuận.

 • Riêng khoang 4 TSC đã bao gồm phí dịch vụ.

  Đơn vị tính :1000 đồng

  TÊN GA NẰM MỀM ĐIỀU HOÀ KHOANG 4 TSC NGỒI CỨNG NGỒI CỨNG ĐIỀU HOÀ NGỒI MỀM NGỒI MỀM ĐIỀU HOÀ NẰM CỨNG KHOANG 6 ĐIỀU HOÀ NẰM MỀM KHOANG 4 ĐIỀU HOÀ
  TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3 TẦNG 1 TẦNG 2
  ĐÀ NẴNG
  HUẾ
  29 34 29 39 59 54 44 59 59
  ĐÔNG HÀ 44 49 44 64 89 84 69 94 89
  ĐỒNG HỚI 59 69 59 84 119 109 94 124 119
  ĐỒNG LÊ 69 84 74 104 149 134 114 149 149
  HƯƠNG PHỐ 89 104 94 129 184 164 144 189 184
  YÊN TRUNG 159 189 169 234 344 309 269 354 344
  VINH 179 209 189 264 374 339 294 384 374
  THANH HÓA 204 239 214 299 429 384 334 439 424
  BỈM SƠN 229 269 244 334 479 434 374 494 479
  NINH BÌNH 274 319 289 404 574 519 449 589 574
  NAM ĐỊNH 319 374 339 469 669 599 524 684 644
  PHỦ LÝ
  344 499 364 504 784 704 614 804 779
  HÀ NỘI 1080 394 459 419 579 864 774 614 884 854

   

   

 •