Giá vé

Giá vé tàu Đồng Hới - Hà Nội

Bạn đánh giá: 0 / 5

Ngôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

MÁC TÀU SE20 - GIỜ ĐI (00H49) - GIỜ ĐẾN (12H33)

Đơn vị tính: 1000 đồng

NGÀY TÀU CHẠY GHI CHÚ NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA
TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3
01/4 - 02/4 PL4 500 470 445 415 345 320 245
03/4 - 04/4 PL2 445 420 395 370 310 295 225
05/4 - 07/4 PL4 500 470 445 415 345 320 245
08/4 - 09/4 PL5 655 615 580 545 455 385 295
10/4 - 26/4 PL2: T23456 445 420 395 370 310 295 225
PL4:T7CN 500 470 445 415 345 320 245
27/4 - 30/4 PL4 500 470 445 415 345 320 245
01/5 - 02/5 PL5 655 615 580 545 455 385 295
03/5 - 18/5 PL2: T23456 445 420 395 370 310 295 225
PL4:T7CN 500 470 445 415 345 320 245
19/5 - 15/8 PL6 620 585 555 520 430 365 280
16/8 - 30/8 PL2: T23456 445 420 395 370 310 295 225
PL4:T7CN 500 470 445 415 345 320 245
31/8 - 02/9 PL4 500 470 445 415 345 320 245
03/9 - 04/9 PL5 655 615 580 545 455 385 295
05/9 - 28/12 PL2: T23456 445 420 395 370 310 295 225
PL4:T7CN 500 470 445 415 345 320 245

Áp dụng từ ngày 01/6 - 13/8/2017

Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA
TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3
SE2 T234 18:45 04:50(+1) 703 661 626 585 482 390 269
SE2 T56 718 674 639 597 491 400 276
SE2 T7CN 701 658 624 583 480 396 274
SE6 T234 9:16 19:58 658 618 586 538 456 381 272
SE6 T56 697 655 621 569 483 396 282
SE6 T7CN 697 655 621 569 483 396 282
TN2 15:35 3:30(+1) 437 410 386 357 293 287 226
TN4     437 410 386 357 293 287 226
SE4 T234 19:52 5:30(+1) 739 695 659 615 507 410 283
SE4 T56 754 709 671 627 517 420 290
SE4 T7CN 772 726 688 642 530 437 301
SE8 T234 4:50 15:33 650 610 578 530 450 387 276
SE8 T56 697 655 621 569 483 396 282
SE8 T7CN 681 640 606 556 472 402 286

 Áp dụng từ ngày 01/4-26/4/2017 , 03/5-31/5/2017, 14/8-30/8/2017, 05/9-27/12/2017

Đơn vị tính: 1000 đồng

MÁC TÀU GIỜ ĐI GIỜ ĐẾN NẰM MỀM ĐIỀU HÒA KHOANG 4 NẰM CỨNG ĐIỀU HÒA KHOANG 6 NGỒI MỀM ĐIỀU HÒA NGỒI CỨNG ĐIỀU HÒA
TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 1 TẦNG 2 TẦNG 3
SE4 19:52 5:30(+1) 582 547 518 484 410 329 251
SE8 4:50 15:33 536 504 509 475 390 342 256

Siêu thị vé tàu TSC

Bán vé tàu khách thống nhất, tàu liên vận quốc tế, tàu địa phương các tuyến Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Vinh, Quảng Bình, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang...

Phục vụ khách đặt chỗ trước nhiều ngày, in và giao vé tận nhà cho khách du lịch theo đoàn và khách lẻ.

Siêu thị vé tàu, vé tàu khách thống nhất, vé tàu Lào Cai, vé tàu Vinh, vè tàu Đồng Hới, vé tàu Đà nẵng, vé tàu Nha trang, vé tàu Nam Ninh, vé tàu Bắc Kinh.
Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ Thương mại TSC, 103/A1 Lạc Chính,Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 04.37162868, Fax: 04.37162863; Email: info@sieuthivetau.com

Search